U tren oka provjerite broj bodova i status prekršaja prekoračenja brzine vožnje

blank

MUP je razvio aplikaciju koja omogućuje uvid u prekršaje prekoračenja brzine, dostavu potrebnih podataka, ubrzava plaćanje kazne

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) razvilo je novu uslugu Obavijest o prekršaju u prometu. Vozači i vlasnici vozila koji su počinili prekršaje prekoračenja brzine u Republici Hrvatskoj kroz aplikaciju mogu pratiti status prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine vožnje, dostaviti potrebne podatke, a trebaju li platiti kaznu moći će to brže obaviti. Aplikacija omogućuje i praćenje statusa prekršaja.

blank

blank

MUP je kroz projekt „Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije“ razvio novu uslugu Obavijest o prekršaju u prometu. Počinitelju prekršaja, odnosno vlasniku vozila kojim je počinjen prekršaj, na kućnu adresu putem pošte dostavlja se Obavijest o počinjenom prekršaju na kojoj je naveden i pristupni kod.

Pomoću pristupnog koda aplikaciji Obavijest o prekršaju u prometu mogu pristupiti i državljani ostalih država, dok hrvatski građani ovoj aplikaciji mogu pristupiti i putem sustava eGrađani. Trenutno se radi isključivo o prekršajima prekoračenja brzine, a MUP planira proširivanje ovih mogućnosti i na ostale prekršaje.

Počinitelj prekršaja odnosno vlasnik vozila moći će izvršiti:

• pregled popisa prekršaja za koje je generirana obavijest o prekršaju i/ili prekršajni nalog
• pregled detalja prekršaja odabranog na popisu
• preuzimanje obavijesti o prekršaju
• prilaganje potvrde o plaćanju novčane kazne za prekršaj
• dostava podataka o vozaču
• dostava prigovora, tj. ugovora o novom vlasniku vozila.

Do aplikacije možete doći putem linka linka Kutak za vozače, a na MUP-ovoj web stranici od sada je moguće provjeriti status vozačke dozvole (važeća ili nevažeća, do kad je važeća te kategorije) i provjeriti broj bodova kao i pristupiti aplikaciji Obavijest o prekršaju u prometu.

blank

blank