Uzmite 70.000 kuna za kupnju električnih vozila namijenjenih pravnim osobama

blank

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 54 milijuna kuna te se od 7. srpnja pravne osobe mogu prijaviti za sufinanciranje električnih vozila i punionica

U 2020. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poticat će kupnju električnih vozila i punionica, a nakon današnje objave javnog poziva za pravne osobe, od 2. srpnja 2020. slijedi poziv i za građane. Zaprimanje prijava za pravne osobe započinje od 7. srpnja 2020. od 9 sati (može se sufinancirati više vozila, do 400.000 kuna) dok se sa zaprimanjem prijava za fizičke osobe (samo za jedno vozilo) započinje od 13. srpnja 2020. od 9 sati. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Za vozila će tvrtke i lokalne jedinice moći dobiti ukupno 22 milijuna kuna dok će se punionice poticati s ukupno 10 milijuna. I građani će moći iskoristiti ukupno 22 milijuna kuna. Programi su namijenjeni poticanju promjene hrvatskog prometnog sustava jer na cestama imamo vozila prosječno stara 14 godina, s visokim emisijama CO2. Veći broj takvih automobila na cestama potaknut će i razvoj infrastrukture, koju Fond također sufinancira.

Fond nabavku vozila sufinancira s do 40% po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna. Električni bicikli se od ove godine financiraju isključivo pravnim osobama, koji za 5-15 bicikala mogu dobiti do 5.000 kuna po biciklu.

Također, dostupna su im i sredstva za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna pravnim osobama sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Procedura prijave drugačija je od dosadašnje utoliko što se i građani i tvrtke za sufinanciranje prijavljuju putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda. Potrebno je prvo izraditi i aktivirati korisnički račun, nakon čega se u online prijavni obrazac mogu unositi podatci i učitavati potrebna dokumentacija.

Za prijavu je, kao i do sad, potrebno nabaviti ponudu za vozilo i, po potrebi, katalog i/ili certifikat u kojem se navode njegove tehničke karakteristike. Građani će uz to priložiti i obostranu kopiju osobne, dok pravne osobe trebaju priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Kako se prijaviti?

1) Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija

2) U sustav za e-prijave na javne pozive Fonda učitati (uploadati) dokumentaciju (kopiju obje strane osobne iskaznice, presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja, ukoliko isto nije izraženo ponudom, priložiti i katalog, certifikat ili sličan dokument iz kojeg su jasno vidljive tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude: kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km); pravne osobe trebat će priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom)

3) Prijaviti se na Javni poziv klikom na „Prijavi se“ (ova opcija će u sustavu biti omogućena tek od početka službenog zaprimanja prijava).

 

Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj. Prethodno ne smije biti registrirano.

Procedura za prijavu je jednostavna i brza, što su se građani i tvrtke već i uvjerili jer je do sad na ovaj način sufinancirano više od 3.500 vozila. Osim električnih vozila i punionica, ove jeseni Fond će poticati i održiviji gradski promet, a daljnji nastavak ovakvih programa je predviđen i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom RH.

Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2. Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrtkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2019. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 109,5 milijuna kuna sufinancirao nabavu 3681 energetski učinkovitijeg vozila (električnih, hibridnih te plug in hibridnih vozila).

Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, 2014. godine ih je evidentirano 74, 2017. 277, a 2019. godine 730.