Balkans.aljazeera.net: Čipovi su nepotrebni, imamo dovoljno uređaja koji nas prate

blank