Geonucles.Si informacijski sustav

blank

Geonucles.Si je projekt informacijskog sustava kulturno-povijesne cjeline Šibenika.

Microsoft Hrvatska, Span i Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac zajednički će kroz informacijski sustav Geonucles.Si svakoj građevini stare gradske jezgre Šibenika pridružiti odgovarajuću informacijsku karticu s osnovnim informacijama i konzervatorskim smjernicama. Oznaka “Si” u nazivu sustava označava skraćenicu za grad Šibenik.

Informacijski sustav kulturno povijesne cjeline Šibenika temelji se na rješenju u oblaku Microsoft Azure, koje je u procesu odobrenja donacije kroz program Microsoft Philantropies, a razvoj, prilagodbu i implementaciju provodi tvrtka Span. U informacijskom sustavu Geonucles.Si, svakoj građevini stare gradske jezgre Šibenika pridružena je odgovarajuća informacijska kartica s osnovnim informacijama i konzervatorskim smjernicama.

blank
Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana, Tatjana Skoko, direktorica Microsofta Hrvatska i Nikola Grubić, predsjednik Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac

Zbog prespore i neadekvatne obnove te posljedično umanjenje spomeničkih svojstava građevina javila se potreba za projektom Geonucleus.Si. Šibenska povijesna jezgra jedna je od najvrjednijih i najuščuvanijih na Jadranu. Projektom Geonucleus.Si želi se omogućiti da povijesna jezgra živi i da ljudi u njoj ostaju, a uz pomoć ovog projekta lakše će obnavljati svoje građevine po konzervatorskim uvjetima.

Geonucleus.Si. će građanima omogućiti da prije odlaska u konzervatorski ured dobiju osnovne konzervatorske informacije i smjernice, svojevrsnu ‘osobnu kartu’ građevina stare jezgre. Sve smjernice usuglašavaju se sa nadležnim konzervatorskim odjelom. Nadalje, Geonucleus.Si omogućit će, kad se u potpunosti završi rad na programiranju i izradi portala, brojne pogodnosti:

1. Unapređenje sustava
– za izradu konzervatorskih studija i podloga
– za dokumentiranje i praćenje stanja
– za izradu planova i programa korištenja
– za upravljanje kulturnim dobrima

2. Poboljšanje primjena standarda vezanih uz sadržaj i način izrade stručne konzervatorske dokumentacije

3. Uspostava sustava i standarda
– evidencije i inventarizacije kulturnih dobara uz kontinuirano istraživanje, dokumentiranje, vrednovanje i praćenje stanja kulturnih dobara

4. Poštivanje načela o pravu na pristup informacijama sukladno zakonu:
– načelo javnosti i slobodnog pristupa
– načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija
– načelo jednakosti
– načelo raspolaganja informacijom

U okviru projekta do sada je obrađeno oko 330 objekata. U konačnici, sustav će biti javno dostupan u obliku internetskog portala, putem kojega će se transparentno, brzo i precizno nuditi informacije koje će olakšati održavanje objekata ili investiranje u staru gradsku jezgru.