Klis dobio sustav javnih bicikala

blank

U sklopu EU projekta „Biraj biciklu!“ ukupno će biti postavljen 41 novi terminal i 242 bicikla ukupne vrijednosti 13,6 milijuna kuna

Hrvatski Telekom je zajedno s tvrtkom Sustav javnih bicikala i Gradom Splitom predstavio sustav javnih bicikala u Klisu. Projekt „Biraj biciklu!“ provodi se u osam gradova i općina na području Urbane aglomeracije Split (UAS) koja je ujedno rekorder po broju korisnika sustava javnih bicikala u Hrvatskoj.

Sustav javnih bicikala ranije je postavljen u Podstrani, a slijedi proširenje i na područja Trogira, Kaštela, Solina, Dugopolja i Dicma te nadogradnja sustava u Splitu. Ukupno će biti postavljeno 41 novih terminala i 242 bicikala. U Klisu su postavljena 2 terminala s ukupno 4 električnih i 8 klasičnih bicikala te 16 stalaka za bicikle.

blank

Ukupna vrijednost projekta „Biraj biciklu!“ je 13.609.435,83 kuna te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 10.893.396,68 kuna, a u sklopu ITU Poziva „Urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“. U okviru projekta izradit će se i studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica, kao temeljni dokument za razvoj integriranog sustava biciklističkih prometnica na tom području.

Godišnja pretplata za javne bicikle iznosi 200 kuna i omogućava neograničeno korištenje bicikala do 30 minuta tijekom cijele godine. Za sve ostale korisnike cijena iznosi 10 kuna za električni i 5 kuna za klasični bicikl, za pola sata korištenja.