Loša vijest: 5G spektar u Hrvatskoj neće se dodijeliti kako je planirano

blank

HAKOM je dodjelu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za 5G planirao održati krajem 2020. godine, a novi rok je prva polovica 2021.

Dodjela radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za 5G (700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz) održat će se tek u prvoj polovici sljedeće godine, a razlog je situacija zbog virusa COVID-19. Naime, zbog utjecaja donesenih mjera za suzbijanje epidemije na društvene i gospodarske aktivnosti te prelazak na DVB-T2/HEVC (bio je planiran u prvoj polovici ove godine, ali je odgođen za drugu polovicu 2020. godine), pomiče se i oslobađanje pojasa 700 MHz za širokopojasni bežični pristup.

Novonastale okolnosti utjecale su i na operatore koji su morali prilagoditi svoje investicijske planove te je HAKOM, uzimajući sve navedeno u obzir, odlučio odgoditi dodjelu spektra za 5G putem javne dražbe za prvu polovicu 2021. Više informacija o novom terminu provođenja javne dražbe HAKOM će objaviti nakon sagledavanja svih novih okolnosti koje mogu utjecati na dodjelu navedenog spektra i javne rasprave.

Dozvole za uporabu radiofrekvencijskih pojaseva koje već koriste operatori mreža pokretnih komunikacija (800 MHz/900 MHz/1800 MHz/2100 MHz/2600 MHz) vrijede do 2024., a HAKOM je planirao ponovnu dodjelu tih pojaseva provesti u 2022. S obzirom na navedeno, HAKOM smatra opravdanim dodijeliti frekvencijske pojaseve 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz u okviru jednog postupka javne dražbe do sredine 2021.

Javna rasprava o 5G spektru

HAKOM je nedavno pokrenuo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz/800 MHz/900 MHz/3,6 GHz/26 GHz kako bi izvijestio dionike tržišta i javnost o namjeri dodjele spektra za 5G mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G) te ispitao stanje na tržištu u smislu spremnosti na dodjelu frekvencijskih pojaseva u okviru jednog postupka javne dražbe.

Javna rasprava dostupna je na poveznici, a pokrenuta je 24. lipnja 2020. te se zatvara 10. srpnja 2020.

blank

Frekvencijski pojas 700 MHz

Frekvencijski pojas 700 MHz jedan je od temeljnih frekvencijskih pojaseva u kojem će se uvoditi 5G tehnologija. Značajke RF spektra u frekvencijskom pojasu 700 MHz omogućuju:
• veće pokrivanje, što operatorima omogućuje izgradnju manjeg broja osnovnih (baznih) postaja, čime se ujedno smanjuju i troškovi ulaganja u izgradnju mreže
• poboljšanje propusnosti mreže s većom mogućnosti pokrivanja ruralnih područja, što će se najviše odraziti na korisnike koji se nalaze na rubnom području pokrivanja
• stvaranje preduvjeta za pružanje novih usluga i tehnologija u tom radiofrekvencijskom spektru zbog harmonizirane uporabe na međunarodnoj razini

Frekvencijski pojas 800 MHz

Frekvencijski pojas 800 MHz se upotrebljava za LTE tehnologiju na temelju Plana dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz (koriste ga A1 Hrvatska i Hrvatski Telekom). U budućnosti se planira omogućiti uporabu i za 5G tehnologiju, što će biti moguće nakon što HAKOM izmijeni odgovarajući plan dodjele. Frekvencijski pojas će se do 2024. upotrebljavati sukladno trenutno vrijedećim dozvolama. Uporaba nakon 2024. ovisi o novom postupku dodjele.

Frekvencijski pojas 900 MHz

Frekvencijski pojas 900 MHz se upotrebljava za GSM, UMTS i LTE tehnologiju na temelju Plana dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz. U budućnosti se planira omogućiti uporabu i za 5G tehnologiju, što će biti moguće nakon što HAKOM izmijeni odgovarajući plan dodjele. Koriste ga A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom i Tele2. Frekvencijski pojas će se do 2024. upotrebljavati sukladno trenutno vrijedećim dozvolama. Uporaba nakon 2024. ovisi o novom postupku dodjele.

Frekvencijski pojas 3,6 GHz

Frekvencijski pojas 3,6 GHz je frekvencijski pojas s nepovoljnijim propagacijskim karakteristikama (širenje) u odnosu na frekvencijske pojaseva koje operatori pokretnih komunikacija trenutno koriste u RH (800 MHz do 2,6 GHz). S druge strane, ovaj frekvencijski pojas može osigurati operatorima dovoljnu količinu spektra koja omogućuje veliku propusnost i kapacitet potreban za podršku velikog broja povezanih uređaja, a time i osigurati i najbržu implementaciju 5G tehnologije.

Sukladno važećim dozvolama dijelovi frekvencijskog pojasa 3400-3800 MHz u Hrvatskoj su trenutno u uporabi. O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. koriste upareni frekvencijski pojas 3410-3450/3510-3550 MHz, odnosno 3400-3470 MHz, a Odašiljači i veze d.o.o. koristi frekvencijski pojas 3700-3800 MHz u skladu sa sljedećom tablicom:

blank

Frekvencijski pojas 26 GHz

Frekvencijski pojas 26 GHz može omogućiti implementaciju višestruko širih kontinuiranih frekvencijskih blokove, a time i pružanje usluge ultra visokog kapaciteta i vrlo niskog kašnjenja za razliku od frekvencijskih opsega ispod 6 GHz. S druge strane, s obzirom na propagacijsko slabljenje signala u ovom frekvencijskom pojasu, izgradnja mreže rezultirat će s implementacijom pristupnih točaka kratkog dometa i njihovim postavljanjem na uličnu infrastrukturu i bočne zidove zgrada.