Mobitele punimo na električnu struju, ali otkud dolazi energija za tu struju?

blank

Električna energija stiže iz energije sunca, vjetra, vode, ugljena, nafte, iz nuklearne energije… Koliki su udjeli pojedinih izvora energije?

Od HEP Opskrbe dobili smo podatke o strukturi električne energije za 2019. godinu u Hrvatskoj, temeljem metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Zanima li vas koliki su udjeli pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji opskrbljivača?

Iz energije sunca dolazi 0,82 posto, od energije vjetra 6,70 posto, a od vode 24,47 posto. Dakle, energija vjetra i sunca čine 7,52 udjela. Mali udio od 0,01 posto ima geotermalna energija dok energija biomase sudjeluje s 2,22 posto. Kameni ugljen koristi se za 14,64 posto dobivene energije, smeđi ugljen i lignit za 8,27 posto.

Prirodni plin čini udio od 17,64 posto, a nafta i naftni derivati 0,80 posto. Nuklearna energija ima udio od 18,45 posto dok nespecifična ostala fosilna goriva čine 1,73 posto udjela. 4,05 posto udjela čine nespecifični i ostali izvori energije.