Nedovoljna informatička pismenost učenika u Hrvatskoj

blank

Hrvatski učenici ne znaju napisati e-mail i izraditi dokument, pokazuju rezultati ankete koju je proveo Microsoft Hrvatska

Microsoft Hrvatska anketirao je učitelje koji imaju status MIE stručnjaka (Microsoft Innovative Educator) o njihovim iskustvima, što su naučili tijekom prelaska na učenje na daljinu i može li takvo učenje biti jednako kvalitetno kao i rad u razredu.

Među ključnim saznanjima koje su stekli tijekom perioda učenja na daljinu učitelji su izdvojili nedovoljnu informatičku pismenost učenika na početku rada (učenici nisu znali napisati e-mail i izraditi dokument), činjenicu da metode i alate rada treba prilagoditi novom mediju te naglasili da učenici vole kontakt i usmene povratne informacije pa su susreti putem Teamsa ili drugih alata nužni.

Učitelji su istaknuli i da je izuzetno važno pratiti emocionalno stanje učenika te da im je organizacija rada jako važna i da se u pripremi sata puno više koriste digitalnim sadržajima. Najveći izazovi s kojima se suočavaju djeca učeći na daljinu su održavanje angažiranosti (33,3%) i nedostatak ili loša internetska veza (33,3%), dok 22,2% smatra da je najveći izazov pridržavanje rasporeda.

Na pitanje kako učenje na daljinu utječe na učeničko znanje i navike učenja, 50% anketiranih odgovorilo je da učenici jednako usvajaju novo gradivo bez obzira uče li na daljinu ili u učionici, 38,8% smatra da ga usvajaju lošije kad uče na daljinu, a 11,1% učitelja je reklo da ga usvajaju bolje učeći na daljinu.

Kada je riječ o Microsoft alatima (uz mogućnost odabira više odgovora), 80% ističe Teams platformu kao najkorisniji alat, 50% OneNote, a 20% Sway. Učitelji su naveli i prednosti učenja na daljinu: učenici razvijaju samostalnost i digitalne kompetencije korištenjem novih digitalnih alata, učionica i materijali za učenje su uvijek dostupni, a kreativnim pristupom postiže se veći angažman i veća uključenost učenika.