Novosti za Tomato korisnike u roamingu

blank

Od 15.3.2021. usklađuju se dodatne naknade u EU/EEA roamingu s referentnim tečajem, objavljeno je na web stranici Tomato

Sukladno članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja A1, u okviru Politike pravedne uporabe u EU/EEA roamingu od 15.3.2021. usklađuju se dodatne naknade u EU/EEA roamingu s referentnim tečajem.

Mijenjaju se sljedeće dodatne roaming naknade:
– dodatna naknada u roamingu za odlazne minute iz EEA prema EEA, povisuje se s 0,29 kn/min na 0,30 kn/min (PDV uključen). Dodatne naknade u roamingu za pojedine usluge naplaćuju se isključivo nakon prethodne obavijesti korisniku i to zbog pretežnog boravka i korištenja usluga u EU/EEA roamingu
– maksimalna naknada u roamingu za odlazne minute iz EEA prema EEA, povisuje se s trenutnih 1,76 kn na 1,79 kn/min (PDV uključen). Maksimalna naknada za pojedinu uslugu jest zbroj domaće cijene i dodatne roaming naknade
– maksimalna naknada za SMS povisuje se s trenutnih 0,55 kn/sms na 0,56 kn/sms (PDV uključen). Maksimalna naknada za pojedinu uslugu jest zbroj domaće cijene i dodatne roaming naknade
– Maksimalna naknada za MMS i MB povisuje se s trenutnih 1,85 kn/MB/MMS na 1,88 kn/MB/MMS (PDV uključen). Maksimalna naknada za pojedinu uslugu jest zbroj domaće cijene i dodatne roaming naknade.