Potpuna fleksibilnost u odabiru mobilnih usluga

blank

A1 Hrvatska prilagodila je poslovne procese za korisnike s 20 i više poslovnih usluga kako bi dobili potpunu fleksibilnost

Nakon istraživanja tržišta, osluškivanja potreba i navika korisnika A1 Hrvatska omogućila je velikim poslovnim korisnicima potpunu fleksibilnost u odabiru mobilnih usluga. Oni u suradnji sa stručnjacima iz A1 mogu birati vrstu i opseg usluga koje koriste u skladu sa svojim potrebama.

Kompanije se mogu fokusirati na svoje poslovanje sa za njih krojenim uslugama na najmodernijoj mobilnoj infrastrukturi A1 Hrvatske, uz ostale ICT usluge i pametna rješenja.

Umjesto striktno definiranih tarifnih modela novi portfelj usluga za velike poslovne korisnike konceptualno je drugačiji od dosadašnjih i onoga što se trenutačno nudi na tržištu. Korisnik sam definira kako će u konačnici izgledati njegova usluga. Osnova je govorna, podatkovna ili m2m (eng. machine to machine) tarifa koju može nadograditi s dodatnim uslugama i tako kreirati potpuno prilagođen paket usluga.

blank

Iznimna fleksibilnost omogućava prilagodbu mobilne usluge do najsitnijeg detalja i odabira točno onoliko jedinica (MB/GB, minuta razgovora i SMS-a) koliko korisniku treba za nesmetano poslovanje, uz individualan pristup i prilagođavanje poslovanju korisnika.

„Poslovni svijet u Hrvatskoj susreće se s mnogim izazovima istovremeno provodeći digitalnu transformaciju kao osnovu za osiguravanje kontinuiteta poslovanja, ali i povećanje efikasnosti. Upravo je uloga A1 Hrvatske da im to pojednostavi i olakša s digitalnim uslugama te s pouzdanom i sigurnom povezivosti u mjeri i na način kako to diktira poslovanje tih kompanija“, naglasio je Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska.

Ivan Gabrić
Ivan Gabrić