Potrošači u EU imaju pravo na popravak uređaja

izvor: Freepik
izvor: Freepik

Europski parlament je u utorak s 584 glasova za, 3 protiv i 14 suzdržanih donio direktivu o pravu potrošača na popravak

Proizvođač će morati popraviti proizvod po razumnoj cijeni i u razumnom vremenskom roku nakon isteka jamstva, a potrošači će imati pristup rezervnim dijelovima, alatima i informacijama o popravku. Europski parlament je 23. travnja 2024. prihvatio pravila o jednostavnijim uslugama popravka uređaja.

Direktivom se pojašnjavaju obveze proizvođača u pogledu popravka proizvoda, a potrošači ohrabruju na produljenje životnog vijeka proizvoda putem popravka. Novim se pravilima osigurava da proizvođači pruže potrošačima pravodobne i troškovno učinkovite usluge popravka te da ih informiraju o njihovu pravu na popravak.

Novost je što će proizvodi popravljeni unutar jamstvenog roka dobiti produljeno jamstvo u trajanju od jedne godine, čime se potrošače želi potaknuti da se, umjesto za zamjenu proizvoda, odluče na popravak.

Nakon isteka jamstva proizvođač je i dalje obvezan popraviti kućanske uređaje koji se prema pravu EU-a tehnički mogu popraviti (poput perilica rublja, usisavača pa čak i pametnih telefona). Popis kategorija proizvoda moći će se nadopuniti u budućnosti. Osim toga, potrošači će moći dobiti zamjenski uređaj dok je njihov na popravku ili se odlučiti za obnovljeni proizvod.

Europski obrazac o popravku s detaljnim informacijama o kvarovima, cijenama i trajanju popravka pomoći će potrošačima u ocjenjivanju i usporedbi. Kako bi se postupak popravka pojednostavnio, uspostavit će se europska internetska platforma s nacionalnim odjeljcima koja će potrošačima pomoći u pronalasku lokalnih servisera, prodavatelja obnovljene robe, kupaca neispravne robe ili inicijativa za popravak pod vodstvom zajednice poput kafića za popravke.

Time se želi ohrabriti potrošače na usluge popravka i potaknuti razvoj tržišta usluga popravka u Europskoj uniji te osigurati cjenovno pristupačne popravke. Proizvođači će trebati osigurati rezervne dijelove i alate po razumnoj cijeni.

Uz to, neće smjeti upotrebljavati ugovorne klauzule ni hardverske ili softverske tehnike koje ometaju popravak robe. Proizvođači ne smiju sprječavati nezavisne servisere u upotrebi rabljenih rezervnih dijelova i dijelova izrađenih s pomoću 3D ispisa. Osim toga, ne smiju odbiti popravak proizvoda samo iz ekonomskih razloga ili zato što ga je netko već prije popravljao.

Kako bi popravci bili cjenovno pristupačni svaka država članica morat će provesti barem jednu mjeru promicanja popravka poput vaučera i fondova za popravak, informativnih kampanja, tečaja popravaka ili potpore radionicama za popravak pod vodstvom zajednice.

Izvjestitelj René Repasi (S&D, Njemačka) rekao je: „Potrošačko pravo na popravak proizvoda sada postaje realnost. Bit će jednostavnije i jeftinije popraviti proizvode nego kupovati nove, skuplje. To je značajno postignuće Parlamenta i dokaz njegove predanosti osnaživanju potrošača u vrijeme borbe protiv klimatskih promjena. Ovim se zakonom produljuje jamstveno razdoblje za dodatnih 12 mjeseci ukoliko se potrošači odluče na popravak. Također se osigurava bolji pristup rezervnim dijelovima te jednostavnijem, jeftinijem i bržem popravku.“

Nakon što Vijeće odobri direktivu i ona bude objavljena u Službenom listu države članice imat će 24 mjeseca da je prenesu u nacionalno pravo. Direktiva o pravu na popravak važan je korak u nastojanjima Unije da produlji životni vijek proizvoda, smanji otpad i potakne održivije kružno gospodarstvo. Njome se dopunjuju druga nova pravila EU-a o ekološkom dizajnu i jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji.