Prelazimo na zimsko računanje vremena

blank

Od 31. listopada 2021. do 27. ožujka 2022. primjenjuje se zimsko računanje vremena pa ne zaboravite na nekoliko bitnih stvari

Najprije provjerite postavke svojeg pametnog telefona – koristite li automatsko podešavanje vremena, a tu opciju možete pronaći u postavkama pametnog telefona, tableta… Ako ne koristite, u 3 sata ujutro 31. listopada 2021. potrebno je sat vratiti na 2 sata ujutro. Spavat ćemo jedan sat duže.

Na ljetno računanje vremena vraćamo se u noći s 26. na 27. ožujka 2022. godine kada ćemo u 2 sata ujutro vrijeme promijeniti na 3 sata ujutro.

Period računanja povoljnije tarife za električnu energiju također se mijenja – povoljnije računanje računa se od 21 do 7 sati ujutro, za razliku od ljetnog kada je to u periodu od 22 do 8 sati ujutro.

Od 1. studenog 2021. počinje vrijediti obvezna vožnja s upaljenim svjetlima (dnevna ili kratka svjetla na motornim vozilima). Odredbom članka 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ 70/2019.), datumski je određeno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala danju na motornim vozilima u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka.

blank

Vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300,00 kuna.

Sukladno članku 101. citiranog Zakona i vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 kuna.

Korištenje zimske opreme na vozilima obvezno je od 15. studenog do 15. travnja, podsjećamo i na to. Oprema je obvezna u zimskim uvjetima na prometnicama odnosno kad je kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica.

Sukladno Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 121/20.), propisana je obveza korištenja zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta, 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

blank

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.