Prikaz i prikrivanje pozivajućeg broja i s njim povezanog broja

blank

Što o telefonskim pozivima kaže novi Zakon o elektroničkim komunikacijama, koji je od danas na snazi u Republici Hrvatskoj

Članak 46. Zakona o elektroničkim komunikacijama kaže kako operator javnih komunikacijskih usluga, koji nudi mogućnost prikaza pozivajućeg broja, mora omogućiti korisniku, koji je uputio poziv, jednostavno i besplatno sprječavanje prikaza njegova broja za svaki pojedinačni poziv ili za sve pozive.

Operator javnih komunikacijskih usluga mora omogućiti pozvanom krajnjem korisniku jednostavno i besplatno sprječavanje prikaza pozivajućeg broja kod dolaznih poziva, uz razumnu uporabu ove mogućnosti.

Operator javnih komunikacijskih usluga, kod kojeg se pozivajući broj prikazuje prije uspostave poziva, mora omogućiti pozvanom krajnjem korisniku jednostavan način odbijanja dolaznih poziva u slučaju kada je prikaz pozivajućeg broja spriječio krajnji korisnik koji je uputio poziv.

Operator javnih komunikacijskih usluga, koji nudi mogućnost prikaza broja koji je povezan, mora omogućiti pozvanom krajnjem korisniku jednostavno i besplatno sprječavanje prikaza broja koji je povezan s pozivajućim korisnikom.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na dolazne i odlazne pozive prema drugim državama.

Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, koji nude mogućnost prikaza pozivajućeg broja i/ili s njim povezanog broja, moraju obavijestiti javnost na prikladan i javno dostupan način o tim uslugama i njihovim mogućnostima.

Pozivi u hitnim slučajevima

Članak 49. bavi se pozivima u hitnim situacijama. Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga moraju onemogućiti sprječavanje prikaza pozivajućeg broja te privremeno odbijanje ili izostanak privole krajnjeg korisnika ili korisnika za obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka, i to za svaki pozivni broj nadležnih državnih tijela i hitnih služba u skladu s njihovim pisanim zahtjevom, u svrhu odziva na pozive u hitnim slučajevima.

Popis nadležnih državnih tijela i hitnih služba s odgovarajućim pozivnim brojevima utvrđuje Agencija odlukom uz prethodnu suglasnost Ministarstva te redovito, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje u skladu s odredbama članka 21. ovoga Zakona.