Spajaju se uberX i UberSelect

blank

Korisnici mobilne aplikacije Uber od danas (26. studenog 2018.) ne koriste dvije razdvojene usluge uberX i UberSelect tako da to od sada postaje jedna usluga.

Uber spaja usluge uberX i UberSelect. Mijenja se cijena usluge u Zagrebu pa vožnja do zračne luke Zagreb ima dvije tarife – vožnja započeta s južne strane rijeke Save iznosit će 70 kn, a sa sjeverne strane 95 kuna. Također, dodatno se prilagođavaju cijene vožnje na području Zagreba pa tako startna cijena (6 kn) te cijena po kilometru (3,6 kn/km) ostaju iste dok će cijena minute vožnje porasti na 1,20 kuna.