Stižu jeftiniji pozivi i SMS poruke prema zemljama Europske unije

Telefoniranje

Slobodno od srijede 15. svibnja 2019. sa svojih mobitela i fiksnih telefona nazovite prijatelje izvan Hrvatske jer pojeftinjuju pozivi i SMS poruke unutar Europske unije

Cijena jedne minute razgovora od srijede 15. svibnja 2019., pri pozivanju s mobitela i fiksnih telefona dok se nalazite u Hrvatskoj a zovete broj iz Europske unije, bit će maksimalno 1,76 kn/min. Odluka je to koju je donio HAKOM, a odlukom su propisane i niže cijene za slanje SMS poruka prema nekom od brojeva u EU tako da ćemo od sredine svibnja plaćati 0,55 kn/SMS-u.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) odluku je donijela samo za privatne korisnike, a svi hrvatski operatori moraju prilagoditi cijene svojih poziva i SMS-ova prema ograničenju na razini EU-a.

blankUredba kojom su uvedena nova pravila o ograničavanju cijena poziva i SMS-ova pokriva samo komunikacijske usluge unutar EU-a koje se temelje na potrošnji po jedinici volumena i koje se nude potrošačima, tj. privatnim korisnicima. Uredba se odnosi na sve države članice EU-a, uključujući najudaljenije regije koje su dio jedinstvenog tržišta EU-a.

Regulirane cijene primjenjuju se na pozive i SMS poruke na bilo koji fiksni ili mobilni broj druge države članice EU-a. Zemlje članice EU-a su: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Republika Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačkoj, Slovenija, Španjolska i Švedska.
Regulirana cijena u EU primjenjivat će se i na Norvešku, Island i Lihtenštajn, nakon donošenja odgovarajućeg zakonodavstva.

Ova ograničenja cijena automatski će se primjenjivati na fiksne i mobilne usluge koje se naplaćuju u cijelosti ili djelomično na temelju stvarne potrošnje od 15. svibnja 2019., osim ako korisnik:
• trenutno koristi alternativnu tarifu za međunarodne pozive i odluči ostati na njoj (tj. korisnik koristi tarifu koja sadrži pozive npr. prema zemljama koje nisu u EU i naplaćuje prema zemljama članicama EU-a različite cijene za međunarodne pozive u odnosu na standardnu tarifu);
• ili je namjerno odabrao alternativnu tarifu.

Telefoniranje

Ako trenutno korisnik ima alternativnu tarifu za međunarodne pozive, operator ga mora obavijestiti prije 15. svibnja 2019. o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu zadanu tarifu od tog datuma. Ukoliko korisnik ne zatraži izričito zadržavanje postojeće tarife, operator ga mora automatski prebaciti na reguliranu tarifu od 15. srpnja 2019.

Mogu li operatori nuditi alternativne tarife? Da, operatorima je dopušteno ponuditi alternativne tarife u kojima su cijene veće od reguliranih cijena, ali korisnici moraju izričito zatražiti prelazak na tu tarifu prije primjene. Na primjer, korisnik može odabrati prelazak na tarifu u kojoj je trošak pozivanja određenih zemalja obuhvaćenih pravilima (npr. Francuska) viši od zadane granice, ali trošak pozivanja „ostatka svijeta“ (npr. Kanada) je jeftiniji. Prije nego što korisnik odabere alternativnu tarifu, njegov operator ga mora obavijestiti o prednostima koje mogu propustiti ako se prebace na alternativnu tarifu.

Ako se nalazite u inozemstvu, u roamingu, ova se odredba ne odnosi na takvu situaciju nego podliježe prethodnim odlukama o sniženjima cijena poziva, SMS poruka i korištenja interneta dok smo u roamingu.

blank