Što mislite koliko web stranica postoji u svijetu?

blank

Čak 1,7 milijardi web stranica aktivno je u svijetu, a među njima je i Portofon.com

Sve je počelo 6. kolovoza 1991.. Tada je britanski fizičar Tim Berners-Lee u CERN-u u Švicarskoj objavio prvu svjetsku web stranicu, WorldWideWeb (W3). Do kraja 1992. na mreži je postojalo 10 web stranica. Nakon što je CERN 1993. godine W3 tehnologiju javno ponudio, bez naplate, internet je postupno počeo rasti te u međuvremenu narastao na giganta.

Do 1994. godine postojalo je gotovo 3000 web stranica u svijetu, od kojih je jedna bila i Yahoo! Znate li da se u početku ta web stranica zvala “Jerryjev i Davidov vodič kroz World Wide Web”? U početku je Yahoo! bio web imenik. Do trenutka kada je Google izašao na scenu postojalo je više od dva milijuna web stranica, a danas ih je 1,71 milijardi. Prije dvije godine bilo ih je nešto više, 1,76 milijardi.

Broj web stranica u svijetu
Broj web stranica u svijetu