Telekom operatori su u 2019. u mobilne mreže uložili znatna sredstva

blank

Ulaganja u hrvatsku pokretnu mrežu su gotovo 31 posto viša u odnosu na prethodnu godinu

HAKOM je objavio podatke za 2019. godinu iz kojih je vidljiv porast ulaganja operatora u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. U cijeloj godini uložili su 2,7 milijardi kuna.

Prednjače ulaganja u pokretnu mrežu, koja su gotovo 31 posto viša u odnosu na prethodnu godinu. U nepokretnoj mreži najveći rast je zabilježen u ulaganjima u svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu, i to 78 posto više u odnosu na 2018.

U dijelu telefonskih usluga, ukupni odlazni promet u pokretnoj mreži u 2019. bilježi porast od 3 posto, dok je ukupni odlazni promet u nepokretnoj mreži pao za 12 posto u odnosu na 2018. U isto vrijeme zabilježen je pad prihoda od telefonskih usluga, kako u pokretnoj tako i u nepokretnoj mreži. Ovo su očekivana kretanja te se i u budućem razdoblju očekuju slični trendovi zbog supstitucije nekim drugim oblicima komunikacije.

Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži na kraju 2019. iznosio je više od 1,154 milijuna, što je rast od oko 2,4 posto u odnosu na 2018. Najveći rast priključaka zabilježen je putem svjetlovodne pristupne tehnologije.

Na tržištu naplatne televizije nastavlja se rast prihoda u odnosu na prethodno razdoblje. Operatori su u 2019. ostvarili 27 milijuna kuna veći prihod u odnosu na 2018. IPTV je i dalje vodeća tehnologija s tržišnim udjelom od oko 52 posto ukupnog broja korisnika naplatne televizije, a potencijal razvoja ovog dijela tržišta je značajan s obzirom na to da još uvijek 44 posto kućanstava televiziju prati putem digitalnog zemaljskog signala.