TikTok Lite stvara zabrinutost Europske komisije

blank

Komisija smatra kako je program pokrenut bez temeljite procjene, posebno onih povezanih sa stvaranjem ovisnosti o platformi

Na temelju Akta o digitalnim uslugama, kako bi se procijenilo je li TikTok prekršio Akt o digitalnim uslugama pri pokretanju usluge TikTok Lite u Francuskoj i Španjolskoj, Komisija je prošlog tjedna pokrenula drugi službeni postupak protiv popularne platforme za zabavu.

Sporan im je program Task and Reward portala TikTok kojim se korisnicima omogućuje da zarađuju bodove obavljanjem određenih „zadataka” na TikToku kao što su gledanje videozapisa, označavanje da im se sviđa sadržaj, praćenje kreatora sadržaja, pozivanje prijatelja da se pridruže TikToku itd..

Europska komisija smatra da je program pokrenut bez temeljite procjene, posebno onih povezanih sa stvaranjem ovisnosti o platformi i bez poduzimanja učinkovitih mjera za smanjenje rizika. To je posebno zabrinjavajuće za djecu s obzirom na to da se sumnja da ne postoje učinkoviti mehanizmi za provjeru dobi na TikToku.

Nedostatak učinkovitih mehanizama za provjeru dobi i mogućnost namjernog dizajna platforme koji stvara ovisnost već su predmet istrage u prvom službenom postupku protiv TikToka.

Ispitni će postupak biti usmjeren na sljedeća područja:
• Usklađenost TikToka s obvezom iz Akta o digitalnim uslugama da provede i podnese izvješće o procjeni rizika prije uvođenja funkcija, u ovom slučaju programa Task and Reward Program, koje će vjerojatno imati ključan učinak na sistemske rizike. Posebno negativne učinke na mentalno zdravlje, uključujući mentalno zdravlje maloljetnika, posebno kao posljedica nove značajke koja potiče stvaranje ovisnosti.
• Mjere koje je TikTok poduzeo kako bi ublažio te rizike.

Ako se dokaže, ti bi propusti predstavljali povrede članaka 34. i 35. Akta o digitalnim uslugama. Komisija će sada prioritetno provesti temeljitu istragu. Pokretanjem službenog postupka ne prejudicira se njegov ishod.

blank

Osim toga, Komisija je TikToku poslala i službeni zahtjev za informacije na temelju odluke Komisije kojom se društvo obvezuje da dostavi odgovor na zahtjev za informacije od 17. travnja 2024. Konkretno, Komisija je od TikToka zatražila da do 18. travnja dostavi izvješće o procjeni rizika za TikTok Lite kao i informacije o mjerama koje je platforma uspostavila kako bi ublažila potencijalne sistemske rizike tih novih funkcija. TikTok nije dostavio takav dokument u zadanom roku.

TikTok je imao rok do 23. travnja za podnošenje izvješća o procjeni rizika Komisiji, a do 3. svibnja 2024. za dostavu ostalih traženih informacija.

Ako TikTok ne odgovori na Komisijin zahtjev za informacije odlukom u navedenim rokovima Komisija može izreći novčane kazne do 1 % ukupnog godišnjeg prihoda pružatelja ili svjetskog prometa i periodične kazne do 5 % prosječnog dnevnog dohotka pružatelja ili godišnjeg prometa na svjetskoj razini.

Naposljetku, s obzirom na to da TikTok nije dostavio procjenu rizika koja je trebala biti provedena prije pokretanja usluge TikTok Lite, Komisija sumnja na povredu Akta o digitalnim uslugama prima facie i smatra da postoje rizici od ozbiljne štete za mentalno zdravlje korisnika.

Komisija je stoga TikToku priopćila i namjeru uvođenja privremenih mjera koje se sastoje od obustave programa nagrada TikTok Lite u EU-u do procjene njegove sigurnosti. Mjere se mogu obnoviti ako je to potrebno i razmjerno. Prije službenog donošenja obustave društvu TikTok omogućeno je da do 24. travnja iznese argumente u svoju obranu koje će Komisija pažljivo ocijeniti.

Komisija je 25. travnja 2023. TikTok imenovala vrlo velikom internetskom platformom na temelju Akta o digitalnim uslugama na temelju korisničke baze TikToka koja doseže prag od 45 milijuna prosječnih aktivnih korisnika u EU-u. Od kraja kolovoza 2023. TikTok podliježe ispunjavanju obveza iz Akta o digitalnim uslugama.

TikTok Lite nova je aplikacija s funkcijom namijenjenom korisnicima starijima od 18 godina, koja se naziva program Task and Reward koja korisnicima omogućuje da zarađuju bodove tijekom obavljanja određenih „zadataka” na TikToku, kao što su gledanje videozapisa, označavanje da im se sviđa sadržaj, praćenje kreatora sadržaja, pozivanje prijatelja da se pridruže TikToku itd.

Ti se bodovi mogu zamijeniti za nagrade kao što su bonovi na usluzi Amazon, darovne kartice za PayPal ili valutu usluge TikToka, koje se mogu poslati kreatorima sadržaja. TikTok Lite pokrenut je u Francuskoj i Španjolskoj u ožujku.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama imenovane vrlo velike internetske platforme obvezne su podnijeti izvješće o procjeni rizika uključujući mjere za ublažavanje svih potencijalnih sistemskih rizika, prije pokretanja novih funkcija koje mogu imati ključan učinak na sistemske rizike.

Komisija je u veljači 2024. pokrenula prvi službeni postupak protiv TikToka kako bi procijenila je li TikTok prekršio Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa zaštitom maloljetnika, transparentnošću oglašavanja, pristupom podacima te upravljanjem rizicima povezanima s dizajnom koji stvara ovisnost i štetnim sadržajem. Postupak je u tijeku.

Na temelju Akta o digitalnim uslugama trenutačno su otvorena još dva službena postupka: jedan protiv X i jedan protiv AliExpressa. Od 17. veljače Akt o digitalnim uslugama primjenjuje se na sve internetske posrednike u EU-u.