Zabrana određenih vrsta odlaznih poziva

blank

Zakon o elektroničkim komunikacijama bavi se tematikom ograničenja potrošnje javnih komunikacijskih usluga

Članak 146. Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je na snazi od 12. srpnja 2022. godine, a potpisao ga je Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, telekom operatorima propisuje zabrane odlaznih poziva.

Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga moraju bez odgode omogućiti svojim krajnjim korisnicima, na njihov zahtjev, jednostavnu, potpunu i besplatnu zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, ili poziva na određene vrste brojeva ili skupine brojeva odnosno zabranu slanja i/ili primanja SMS poruka i MMS poruka na određene ili s određenih vrsta brojeva ili skupina brojeva.

Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga obvezni su pratiti potrošnju usluga svojih krajnjih korisnika u svrhu njihove zaštite te ih na odgovarajući način obavijestiti o potrošnji i iskorištenosti ugovorenih usluga. Način i uvjeti obavješćivanja krajnjih korisnika pobliže se propisuju pravilnikom iz članka 35. Zakona o elektroničkim komunikacijama.