Kako produžiti Tomato tarifu i prije isteka od 30 dana?

blank

Ukoliko vam Tomato tarifa ne potraje svih 30 dana, možete ju ponovo aktivirati, ali prethodno ovo morate napraviti

U ponudi prepaid tarifa Tomato nudi Malu, Srednju i Veliku tarifu čije je trajanje 30 dana, a zatim se tarife automatski reaktiviraju ukoliko na računu imate dovoljno kuna. Što se događa ako sve jedinice iz tarife potrošite i prije tih 30 dana? Možete li samo ponovo obaviti aktivaciju tarife?

blank

Prvo je potrebno isključiti (deaktivirati) aktivnu tarifu slanjem SMS sadržaja NE na broj 13435. Pričekajte dok ne dobijete SMS poruku u kojoj će pisati da vam je, na vaš zahtjev, isključena tarifa koju koristite.

Zatim u SMS poruci na isti broj 13435 pošaljite oznaku koja označava vašu tarifu (u našem primjeru je to S+). Naravno, na računu morate imate dovoljan iznos u kunama kako bi se tarifa mogla aktivirati.

Ukoliko koristite aplikaciju Moj Tomato, sve to možete obaviti i kroz samu aplikaciju.