Može li djelatnik prilikom odlaska iz tvrtke zadržati službeni broj mobilnog telefona?

blank

U vrijeme sve većeg broja radnih otkaza, izazvanih krizom zbog koronavirusa, postavlja se pitanje može li djelatnik privatno nastaviti koristiti službeni broj mobilnog telefona? Pitali smo HAKOM te mobilne operatore A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom (bonbon) i Tele2

Službeni broj mobilnog telefona mnogima priraste srcu te pojedini djelatnici isključuju svoj privatni broj telefona iz mobilne mreže jer ne žele istovremeno koristiti dva mobitela ili pak dva broja telefona u jednom dual SIM uređaju. Dakle, razlog je praktične prirode, ali možete biti i ekonomski.

Što se događa prilikom odlaska djelatnika iz tvrtke, bilo da je sam djelatnik odlučio dati otkaz zbog prelaska u drugu tvrtku ili pak pri otkazu radnog odnosa od strane poslodavca? U takvoj situaciji većina tvrtki zadržava broj mobilnog telefona, a razlog je vrlo jasan: novi djelatnik s istim brojem telefona nastavlja obavljati posao prethodnog djelatnika, što olakšava komunikaciju i svim suradnicima s kojima je prethodni djelatnik komunicirao.

blank

Prelazi li djelatnik u konkurentsku tvrtku, zadržavanje tvrtkinog broja telefona izuzetno je nepovoljno za prethodnu tvrtku jer na taj način djelatnik sa sobom nosi i kontakt broj. Istražili smo može li djelatnik tvrtke, u kojoj koristi službeni broj mobilnog telefona, nakon odlaska iz tvrtke zadržati taj broj telefona i nastaviti koristiti kao privatna osoba? Ili SIM karticu obavezno mora vratiti tvrtci na koju je broj telefona registriran? Postoji li zakonska regulativa koja regulira ovu tematiku?

Kontaktirali smo HAKOM te mobilne operatore A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom (bonbon) i Tele2.

HAKOM

Na naš upit iz HAKOM-a su odgovorili: za navedenu problematiku ne postoje zakonski propisi koji istu uređuju. Zaposlenik može zadržati broj koji je koristio za vrijeme rada u tvrtki isključivo ukoliko mu tvrtka to dopusti, odnosno pristane da se promijeni vlasnik broja na fizičku osobu koja odlazi.

Ukoliko je tvrtka dopustila prijenos vlasništva broja na zaposlenika (sad već bivšeg), ne postoji vrijeme u kojem se broj ne bi mogao koristiti, odnosno može se koristiti odmah. Isto tako, s obzirom da se radi o odluci tvrtke hoće li broj prenijeti na zaposlenika, tvrtka odlučuje je li potrebno biti zaposlen određeno vrijeme kako bi se to pravo ostvarilo.

Sama promjena je jednostavna pred operatorom: potrebno je predati zahtjev za izmjenom platežne osobe. Ipak, s obzirom da se radi o promjeni s pravne na fizičku osobu, treba imati na umu da se mora promijeniti i tarifa jer nisu iste tarife za pravne i fizičke osobe kao i da je potrebno definirati pitanje ugovorne obveze ukoliko ona postoji. Sukladno propisima, operator je obavezan omogućiti, na zahtjev pretplatnika javnih komunikacijskih usluga, izdvajanje broja iz Virtualne privatne mreže (VPN) mreže u roku od pet (5) radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ukoliko pretplatnik izričito ne zatraži izdvajanje broja na točno određeni datum.

A1 Hrvatska

Poslodavac, pri odlasku zaposlenika iz kompanije, nije zakonski obavezan ustupiti broj telefona koji je zaposlenik koristio, ako je broj bio registriran na poslodavca, odgovorili su iz A1 na naš upit.

Politika tvrtke A1 Hrvatska je ipak povoljna za djelatnika – nakon odlaska iz A1 Hrvatska zaposlenik može zadržati broj mobilnog telefona koji je do trenutka odlaska iz kompanije koristio kao službeni broj. Broj se potom prebacuje na prepaid, nakon čega korisnik broja sam odabire i ugovara tarife koje njemu najbolje odgovaraju, bilo da je riječ o prepaid ili postpaid opcijama.

Hrvatski Telekom / bonbon

Djelatnik može zatražiti zamjenu vlasništva i nastaviti koristiti postojeći broj telefona kao privatna osoba, a procedura traži da to učine obje strane na prodajnom mjestu. Hrvatski Telekom je pružatelj usluge, no ne i vlasnik kartice i time ne postoji reguliran odnos nakon napuštanja tvrtke. Ukoliko ne bude zatraženo drugačije, broj svakako nastavlja glasiti na pravnu osobu. Ovlaštena osoba može trajno ugasiti broj i time spriječiti potencijalnu zloupotrebu ako smatra da do nje može doći.

Procedura prijenosa s tvrtke na privatnu osobu je sljedeća: potrebno je podnijeti zahtjev za promjenom vlasništva na prodajnom mjestu, uz potpis ovlaštene osobe i novog korisnika na kojeg bi glasio broj. Ne postoji određeni period korištenja koji prethodno mora proći, kako bi broj kasnije mogao biti u vlasništvu djelatnika, odnosno ako djelatnik želi zadržati broj dovoljno je zatražiti zahtjev za promjenom vlasništva, neovisno o proteklom vremenu.

U općim uvjetima Hrvatski Telekom navodi kako se promjena vlasništva za pravne osobe može ostvariti samo na njihov zahtjev, prema članku 84 i 85.

U članku 84 navodi se sljedeće: Pretplatnički ugovor može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ako novi Pretplatnik (Sljednik) nastavi koristiti mobilne usluge Hrvatskog Telekoma putem iste ili zamjenske SIM kartice/eSIM profila Hrvatskog Telekoma i istog pretplatničkog broja uz promjenu imena u naslovu Pretplatnika.

U članku 85 slijedi: Hrvatski Telekom će na zahtjev Pretplatnika (Prednika) izvršiti prijenos Pretplatničkog ugovora na drugu osobu, odnosno novog Pretplatnika (Sljednika) zasnivanjem Pretplatničkog ugovora s novim Pretplatnikom (Sljednikom) u skladu s ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da je Pretplatnik (Prednik) uredno podmirio sve svoje obveze prema Hrvatskom Telekomu dospjele do dana podnošenja zahtjeva za prijenos.

Tele2

Poslovni korisnik koji unutar svog pretplatničkog ugovora ima više brojeva, koji mogu ali i ne moraju biti povezani u VPN grupu, može od Tele2 zatražiti izdvajanje određenog broja mobilnog telefona iz svoje VPN grupe, odnosno iz tog pretplatničkog ugovora i prenijeti taj broj na privatnu osobu. Isto vrijedi i ako se radi o poslovnom korisniku koji je poslodavac i želi prenijeti broj mobilnog telefona na privatnu osobu koja je njezin sadašnji ili bivši djelatnik.

Takva mogućnost nije regulirana pravilnicima ili zakonima u Hrvatskoj već se zasniva na odluci poslovnog korisnika odnosno poslodavca, odgovorili su na Portofonov upit iz Tele2. Zahtjev za prijenos pretplatničkog ugovora za pojedini broj potpisuju poslodavac kao stari pretplatnik te djelatnik kao novi te time sva prava i obveze iz pretplatničkog ugovora prelaze na novog pretplatnika/djelatnika. Ako poslodavac ne želi prenijeti ugovor i pravo korištenja broja na djelatnika, nije u obvezi navedeno učiniti.

Kada je riječ o periodu korištenja određenog (službenog) broja kako bi broj zatim bio u vlasništvu djelatnika, iz Tele2 ističu kako nakon izvršenog prijenosa ugovora djelatnik postaje novi pretplatnik no na istog se prenose prava i obveze iz istog, primjerice trajanje ugovorne obveze. Moguće je i da se pretplatnički ugovor za pojedini broj raskine te da poslodavac plati naknadu za prijevremeni raskid predmetnog ugovora pa da djelatnik zasnuje svoj pretplatnički odnos s istim brojem.