Putno osiguranje za A1 korisnike pokriva razne situacije

blank

Osiguranje pokriva korisnika u cijelom svijetu, a naplaćuje se samo za dane koji se provedu na putovanju

Putno osiguranje za A1 korisnike je usluga koju A1 Hrvatska pruža u suradnji s austrijskim partnerom L’AMIE te u cijelome svijetu pokriva korisnike kada napuste Hrvatsku, a naplaćuje se samo za dane koji se provedu na putovanju – već od 1,69 € dnevno.

Ako na putovanju A1 korisnik ne treba Putno osiguranje može ga lako otkazati odgovorom na SMS koji će primiti kada izađe iz Hrvatske. Pokrivene su razne situacije u kojima korisnik može imati iznenadne zdravstvene troškove, zaštita u slučaju teže nezgode na putovanju, dođe li do oštećenja, uništenja ili gubitka prtljage na putovanju, a pokriveni su i troškovi smještaja ako dođe do kašnjenja i otkazivanja leta.

Zdravstveno osiguranje uključuje medicinske usluge u inozemstvu: izvanbolničko i bolničko liječenje, prijevoz i repatrijaciju, dodatne troškove povratka kući, zatim troškove traganja i spašavanja na moru i u planinama, prijevoz osobe u pratnji te smještaj osobe u pratnji.

Osiguranje od nezgode pokriva smrt i trajni invaliditet korisnika i obitelji dok je kod nezgode s prtljagom (do 600 €) uključeno oštećenje, uništenje ili gubitak prtljage na putovanju. Zakasni li avion odnosno dođe do otkazivanja leta pokrivaju se troškovi smještaja.

Individualni paket uključuje pokriće za jednu osobu i košta 1,69 eura dnevno dok obiteljski paket uključuje pokriće za dvije odrasle osobe i do četvero djece (do 28 godina), a cijena je 3,99 € po danu.