Zakon o elektroničkim komunikacijama: Neželjene elektroničke komunikacije

blank

Članak 50. zakona bavi se promidžbom i prodajom, slanjem elektroničke pošte, uključujući SMS poruke i MMS poruke

Uporaba automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava bez ljudskog posredovanja, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući SMS poruke i MMS poruke, u svrhu izravne promidžbe i prodaje dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu krajnjeg korisnika, piše u članku 50 novog Zakona o elektroničkim komunikacijama koji je na snazi od 12. srpnja 2022. godine.

Fizička ili pravna osoba trgovca može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka.

Zabranjeno je, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, slanje elektroničke pošte, uključujući SMS poruke i MMS poruke, u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja u čije se ime šalje elektronička pošta ili poruka, i koja je protivna propisima o elektroničkoj trgovini, kao i slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može, bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije, ili elektroničke pošte ili poruka što potiču primatelje da posjete internetske stranice koje su protivne propisima o elektroničkoj trgovini.

blank

Prethodne odredbe ne primjenjuju se na komunikaciju prema pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje.

Operatori usluga elektroničke pošte moraju svojim krajnjim korisnicima omogućiti filtriranje dolazne elektroničke pošte koja sadržava neželjene elektroničke poruke ili štetan sadržaj. Krajnjim korisnicima mora se omogućiti jednostavan način oblikovanja, uključivanja i isključivanja takvih filtara.

Operatori usluga elektroničke pošte moraju na prikladan i javno dostupan način objaviti adresu elektroničke pošte za prijavu zlouporaba te odgovoriti na svaki prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u roku od najviše 15 dana od dana zaprimanja toga prigovora putem elektroničke pošte.

Operatori usluga elektroničke pošte moraju ugovorom obvezati svoje krajnje korisnike na zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka u skladu s odredbama ovoga članka te na poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja zlouporaba korisničkog računa elektroničke pošte krajnjeg korisnika.

Kada operator usluga elektroničke pošte zaprimi dokaz da je krajnji korisnik poslao neželjenu elektroničku poruku, ili da je korisnički račun elektroničke pošte krajnjeg korisnika bio zlouporabljen, obvezan je utvrditi činjenično stanje i poduzeti odgovarajuće mjere. Ovisno o stupnju počinjene zlouporabe, operator može izdati upozorenje krajnjem korisniku ili privremeno onemogućiti uporabu korisničkog računa elektroničke pošte krajnjeg korisnika, o čemu mora, bez odgode, u pisanom obliku obavijestiti krajnjeg korisnika.

Ako krajnji korisnik opetovano krši obveze utvrđene ugovorom iz ovoga članka operator ima pravo trajno izbrisati korisnički račun elektroničke pošte krajnjeg korisnika i raskinuti ugovor u skladu s općim uvjetima poslovanja.

Odredbe se ne primjenjuju na krajnje korisnike za koje je utvrđeno da je zlouporabu pripadajućeg korisničkog računa elektroničke pošte prouzročila treća strana, osim u slučaju kada se krajnji korisnik oglušio na opetovana upozorenja operatora za poduzimanje mjera zaštite.