Tagreklama

Zabava

GIF-ovi i u TV reklamama

U marketinškoj kampanji koristit će se GIF-ovi kako bi se na moderan način mlade osvijestilo o važnosti konzumacije svježeg voća i povrća. GIF elementi vrlo su...