TagMicrosoft

Novosti

Funkcionira li hibridni način rada?

Hibridni rad kombinacija je rada na daljinu i rada licem u lice. Što o takvom načinu rada kažu zaposlenici, funkcionira li? Pojavio se hibridni radni paradoks...